Komunikat - Termy Warmińskie - 50 % rabat

 

Wójt Gminy Kiwity uprzejmie informuje, że do końca miesiąca marca bieżącego roku, mieszkańcy powiatu lidzbarskiego, a tym samym gminy Kiwity, mogą korzystać z usług oferowanych przez Termy Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim z 50% zniżki, w ramach wygranego przez powiat lidzbarski konkursu zorganizowanego przez Termy Warmińskie. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości.

 

 

WITAMY NA NOWYCH STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY KIWITY

Serwis jest nadal uzupełniany.

Ostatnio dodane

Najczęściej odwiedzane

Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie https://cu.warmia.mazury.pl formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kiwity

Wójt Gminy Kiwity

informuje, że w budynku Ośrodka Zdrowia w Kiwitach dysponuje wolnymi pomieszczeniami na wynajem przeznaczonymi do świadczenia usług medycznych dla mieszkańców gminy.

Zainteresowanych proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny z Wójtem Gminy (tel. 0-89 766-09-95) codziennie w godzinach pracy.

Wersja Archiwalna poprzedniego BIP znajduje sie pod adresem: http://bip.warmia.mazury.pl/kiwity_gmina_wiejska/

 

Język migowy

język migowy - ikona

Informację dotyczącą możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znajdziesz tutaj