WITAMY NA NOWYCH STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY KIWITY

Serwis jest nadal uzupełniany.

Wersja archiwalna BIP dostępna jest pod adresem: http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/kiwity_gmina_wiejska/

 

W Ó J T  G M I N Y   K I W I T Y

o g ł a s z a

 

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie KOBIELA gmina Kiwity.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiwity w obrębie geodezyjnym Kobiela uchwalonym  uchwałą Nr VI/36/15 Rady Gminy  Kiwity   z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kiwity w obrębie geodezyjnym Kobiela w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej (Dz. Urzęd. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r., poz.3435) przedmiotowe działki oznaczone są symbolem:

 1MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Nieruchomości nie są przedmiotem obciążeń i zobowiązań na rzecz  osób trzecich.

Nr KW OL1L/00027206/9

 

Działka nr 98/6 o powierzchni 0,2613 ha (niezabudowana)

 

Cena wywoławcza  wynosi: 33.420,00 zł plus podatek VAT 23 %

Wadium wynosi: 6.000,00 zł

 

Działka nr 98/8 o powierzchni 0,2684 ha (niezabudowana)

 

Cena wywoławcza  wynosi: 34.328,00 zł plus podatek VAT 23 %

Wadium wynosi: 6.000,00 zł

 

Działka nr 98/9 o powierzchni 0,2816 ha (niezabudowana)

 

Cena wywoławcza  wynosi: 36.017,00 zł plus podatek VAT 23 %

Wadium wynosi: 7.000,00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2017 r. o godzinie 10ºº w siedzibie  Urzędu Gminy Kiwity pokój nr 5.

Wadium należy wpłacić  w terminie do dnia 1 września 2017 r. (data wpływu na rachunek Urzędu) w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kiwity Bank Millennium S.A. Lidzbark Warmiński Nr 14116022020000000061931366.

Wadium powinno być wniesione w gotówce.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Osobom, które wadium wpłaciły, a przetargu nie wygrały, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 20 lipca 2017 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kiwity w pokoju nr 4, tel. 89 766 0922.                                                                                 

Ogłoszenie przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Kiwity, pod adresem:

http://gminakiwity.pl          

Wójt

Wiesłw Tkaczuk

 

 

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH DZIELNICOWYCH

TEREN GMINY KIWITY

 

Rejon nr 4  - teren gminy Kiwity - Bartniki, Kiersnowo, Kiwity, Kierwiny, Klejdyty, Kobiela, Konity, Krekole, Napraty, Napratki, Rokitnik, Połapin, Stoczek, Stoczek Klasztorny, Samolubie.

st. asp. Maciej Zieliński tel. komórkowy 887 876 200, telefon służbowy (89) 767 72 51

Rejon nr 5 - teren gminy Kiwity - Czarny Kierz, Klutajny, Maków, Tolniki Wielkie, Żegoty

mł. asp. Marcelina Radzikowska tel. komórkowy 887 876 488 ,  telefon służbowy  (89) 767 72 51

Dzielnicowi są dostępni pod wskazanymi numerami telefonów komórkowych w godzinach pełnienia służby. Pamiętajmy jednak, że numer telefonu dzielnicowego nie jest numerem alarmowym.

W przypadku zagrożenia czy konieczności zgłoszenia przestępstwa należy dzwonić pod numer 997  lub 112.

 

 

 

 

 

 

 

Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie https://cu.warmia.mazury.pl formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kiwity

Wójt Gminy Kiwity

informuje, że w budynku Ośrodka Zdrowia w Kiwitach dysponuje wolnymi pomieszczeniami na wynajem przeznaczonymi do świadczenia usług medycznych dla mieszkańców gminy.

Zainteresowanych proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny z Wójtem Gminy (tel. 0-89 766-09-95) codziennie w godzinach pracy.

Wersja Archiwalna poprzedniego BIP znajduje sie pod adresem: http://bip.warmia.mazury.pl/kiwity_gmina_wiejska/

 

Język migowy

język migowy - ikona

Informację dotyczącą możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znajdziesz tutaj