Kategoria: urząd

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Kontakt

WITAMY NA NOWYCH STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU GMINY KIWITY
 Serwis jest nadal uzupełniany.

URZĄD GMINY KIWITY

11-106 Kiwity 28

e-mail: sekretariat@gminakiwity.pl

NIP: 743-15-81-494

REGON: 000535540

Rachunek Ogólny: 04 1160 2202 0000 0000 6193 1352

Rachunek Funduszu Socjalnego: 45 1160 2202 0000 0000 6193 1390

Rachunek Depozytowy: 14 1160 2202 0000 0000 6193 1366

 Gmina Kiwity NIP: 743-19-13-795

Dni i godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

od godz. 7.00 do 15.00

 

od godz. 7.00 do 15.00

Sekretariat 89-766-09-95
Fax 89-766-09-95
Wójt 89-766-09-95
Sekretarz 89-766-09-95
Zastępca wójta ( Oświata , Kultura, Sport )  89-766-09-22
Skarbnik 89-766-09-26
Radca Prawny ( pracuje tylko w czwartek ) 89-766-09-22
Inwestycje, remonty, zamówienia publiczne, utrzymanie dróg 89-766-09-22
Gospodarka mieniem komunalnym ,zagospodarowanie przestrzenne 89-766-09-22
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste 89-766-09-93
Ochrona Środowiska, Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych - opłaty 89-523-50-39
Obrona Cywilna , Sprawy Wojskowe , Zarządzanie Kryzysowe 89-766-09-93
Podatki i opłaty lokalne 89-766-09-26
Księgowość, płace, fundusz alimentacyjny, zasiłki rodzinne, stypendia szkolne 89-766-09-26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, GKRPA 89-766-09-47