Kategoria: Obrona Cywilna

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Powszechna samoobrona ludności

Powszechna samoobrona ludności

 

W ramach przygotowania do samoobrony osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą być zobowiązane do:

 • Przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistego i indywidualnego;
 • Zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem;
 • Utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu i środków ochrony;
 • Utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych;
 • Wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym.

Obowiązki te nakładają wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast).

 

OBOWIĄZKI LUDNOŚCI
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO POWSZECHNEJ SAMOOBRONY

 1. Zapoznanie się z rodzajami alarmów, sposobami ogłaszania i odwoływania oraz zasadami zachowania się po ich usłyszeniu,
 2. Zapoznanie się z rozmieszczeniem najbliższych budowli ochronnych w miejscu pracy i zamieszkania,
 3. Zaopatrzenie siebie i członków rodziny w indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
 4. Zaopatrzenie domowej apteczki w podstawowe leki i materiały opatrunkowe,
 5. Opanowanie zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,
 6. Zgromadzenie i odpowiednie zabezpieczenie zapasów żywności i wody dla siebie i rodziny na czas utrzymywania się zagrożenia,
 7. Przygotowanie mieszkania (budynku) pod względem ppoż., zaciemnienia i ochrony przed skażeniami,
 8. Zabezpieczenie - na wsi budynków inwentarskich, zwierząt, płodów rolnych i pasz oraz wody pitnej dla ludzi i zwierząt,
 9. Zapoznanie się z zasadami wykonywania prostych prac ratunkowych w rejonie porażenia,
 10. Przypadku zarządzenia ewakuacji - zabezpieczenie mienia, wyłączenie dopływu wody, prądu, gazu, spakowanie rzeczy osobistych, dokumentów, środków ochrony przed skażeniami oraz żywności, ścisłe wykonywanie poleceń organizatorów ewakuacji.