Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-11-24NR XXV/150/17Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kiwitach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kiwitach.Obowiązujący
22017-11-24Nr XXV/149/17Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wyborów sołtysa sołectwa Klutajny .Obowiązujący
32017-11-24Nr XXV/148/17Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Gminy Kiwity na działalność Wójta.Obowiązujący
42017-11-24Nr XXV/147/17Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxxxx na działalność Wójta Gminy Kiwity .Obowiązujący
52017-11-24NR XXV/146/17Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kiwity i Gminą miejską Lidzbark Warmiński dotyczącego dofinansowania działalności placówek dla osób bezdomnych , które działają na terenie Miasta Lidzbark WarmińskiObowiązujący
62017-11-24Nr XXV/145/17Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Kiwity z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok .Obowiązujący
72017-11-24NR XXV/144/17Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości.Obowiązujący
82017-11-24NR XXV/143/17Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .Obowiązujący
92017-11-24Nr XXV/142/17Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2017 rok.Obowiązujący
102017-11-24Nr XXV/141/17Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2017 – 2027 Obowiązujący
Strona 1 z 96