Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-09-30Nr 60/17Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Kiwity do zaciągania zobowiązańObowiązujący
22017-09-29XXIV/140/17Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.Obowiązujący
32017-09-29XXIV/139/17Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.Obowiązujący
42017-09-29XXIV/138/17Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2017 rok.Obowiązujący
52017-09-29Nr XXIV/137/17Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2017 – 2027 Obowiązujący
62017-09-20Nr 58/17Zarządzenie w sprawie określenia podstawowych parametrów, założeń i terminów opracowywania materiałów do projektu budżetu Gminy Kiwity na 2018 rok.Obowiązujący
72017-09-20Nr 57/17Zarządzenie w sprawie zaopiniowania projektu Rady Powiatu Lidzbarskiego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie LidzbarskimObowiązujący
82017-09-20Nr 56/17Zarządzenie w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.Obowiązujący
92017-09-18Nr 55/17Zarządzenie prowadzenia przygotowań i realizacji w zakresie obrony cywilnej.Obowiązujący
102017-09-18Nr 54/17Zarządzenie w sprawie rozliczeń zużycia energii elektrycznej.Obowiązujący
Strona 1 z 94