Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-02-23Nr XIX/117/17Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.Obowiązujący
22017-02-23NR XIX/116/17Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.Obowiązujący
32017-02-23Nr XIX/115/17Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalneObowiązujący
42017-02-23Nr XIX/114/17Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.Obowiązujący
52017-02-23NR XIX/113/17Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z.o.o z siedzibą w OlsztynieObowiązujący
62017-01-09Nr 1/17 W sprawie sposobu wyliczenia i rozliczenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym i publicznym oddziałom przedszkolnym w szkole podstawowej oraz kosztu wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkałego poza terenem Gminy Kiwity a uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego na terenie Gminy KiwityObowiązujący
72016-12-30Nr 61\16Regulamin Organizacji Urzędu Gminy KiwityObowiązujący
82016-12-30Nr 60/16Wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2016.Obowiązujący
92016-12-29Nr 59/16Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika.Obowiązujący
102016-12-22Nr XVIII/112/16Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2017 r.Obowiązujący
Strona 1 z 86