Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-01-31NR XXVII/161/18Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.Obowiązujący
22018-01-31NR XXVII/160/18Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu konkursowego pn. „Zmieniamy przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
32018-01-31Nr XXVII/159/18Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok.Obowiązujący
42018-01-31Nr XXVII/158/18Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2018 - 2027Obowiązujący
52018-01-24Nr 5/18Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Kiwity w roku 2018.Obowiązujący
62018-01-24Nr 4/18Zarządzenie w sprawie sposobu wyliczenia i rozliczenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym i publicznym oddziałom przedszkolnym w szkole podstawowej oraz kosztu wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkałego poza terenem Gminy Kiwity a uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego na terenie Gminy KiwityObowiązujący
72017-12-22Nr XXVI/157/17 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2018 r.Obowiązujący
82017-12-22Nr XXVI/156/17Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiwity na lata 2018-2027 Obowiązujący
92017-12-22Nr XXVI/155/17Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani xxxxxxxxxxxx na działalność Wójta.Obowiązujący
102017-12-22Nr XXVI/154/17Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. Obowiązujący
Strona 1 z 97