Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-06-06Nr 29/17Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.Obowiązujący
22017-06-02Nr XXII/128/17Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2017 rok.Obowiązujący
32017-06-02Nr 28/17Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej deficytu budżetu Gminy Kiwity w roku 2017.Obowiązujący
42017-05-04Nr 23/17Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Kiwity w roku 2017.Obowiązujący
52017-04-28Nr XXI/127/17Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.Obowiązujący
62017-04-28Nr XXI/126/17Uchwała w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiwity.Obowiązujący
72017-04-26Nr 22/17Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.Obowiązujący
82017-04-10Nr 19/17Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.Obowiązujący
92017-03-31Nr XX/125/17Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Obowiązujący
102017-03-31NR XX/124/17Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokosci opłat za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy Szkole Podstawowej w Kiwitach , dla których organem prowadzacym jest Gmina Kiwity.Obowiązujący
Strona 1 z 88