Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-08-21Nr 43/17Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiwitach.Obowiązujący
22017-08-21Nr 42/17Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Obowiązujący
32017-08-21Nr 41/17Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Obowiązujący
42017-07-20Nr 39/17Zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Kiwity.Obowiązujący
52017-07-19Nr 38/17Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kiwity.Obowiązujący
62017-07-19Nr 37/17Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.Obowiązujący
72017-07-18Nr 36/17Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiwitach.Obowiązujący
82017-07-18Nr 35/17Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości.Obowiązujący
92017-06-30NR XXIII/136/17Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.Obowiązujący
102017-06-30Nr XXIII/135/17Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania radnym diet , zwrotu kosztów podróży służbowych oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy w podróży służbowej.Obowiązujący
Strona 1 z 92