Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej składników majątkowych.

Numer aktu: Nr 56/16

Rodzaj aktu: Zarządzenie Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Z dniem podpisania.

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie do pobrania w załączeniu.

Załączniki: