Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Regulamin Organizacji Urzędu Gminy Kiwity

Numer aktu: Nr 61\16

Rodzaj aktu: Zarządzenie Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Z dniem podpisania.

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie do pobrania w załączeniu.

Załączniki: