Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Numer aktu: NR XXVII/161/18

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała do pobrania w załączeniu.

Załączniki: