Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 z zakresu, promocji gminy , w tym współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Numer aktu: Nr 20/18

Rodzaj aktu: Zarządzenie Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Z dniem podpisania

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie w załączeniu.

Załączniki: