Kategoria: urząd

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Dane podstawowe

Wójt Gminy Kiwity

informuje, że  w budynku Ośrodka Zdrowia  w Kiwitach dysponuje wolnymi pomieszczeniami  na wynajem przeznaczonymi do świadczenia usług medycznych dla mieszkańców  gminy.
Zainteresowanych proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny z Wójtem Gminy (tel. 0-89 766-09-95) codziennie w godzinach pracy.

 
"PRACA W URZĘDZIE TO SŁUŻBA LUDZIOM, Z KTÓREJ JESTEŚMY DUMNI"

 
URZĄD GMINY KIWITY
11-106 Kiwity 28
e-mail: sekretariat@gminakiwity.pl


NIP: 743-15-81-494
REGON: 000535540


Rachunki:
Rachunek Ogólny: 04 1160 2202 0000 0000 6193 1352
Rachunek Funduszu Socjalnego: 45 1160 2202 0000 0000 6193 1390
Rachunek Depozytowy: 14 1160 2202 0000 0000 6193 1366
 Gmina Kiwity NIP: 743-19-13-795


Dni i godziny otwarcia
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
od godz. 7.00 do 15.00

Sekretariat 89-766-09-95
Fax 89-766-09-95
Wójt 89-766-09-95
Sekretarz 89-766-09-95
Zastępca wójta ( Oświata , Kultura, Sport )  89-766-09-22
Skarbnik 89-766-09-26
Radca Prawny ( pracuje tylko w czwartek ) 89-766-09-22
Inwestycje, remonty, zamówienia publiczne, utrzymanie dróg 89-766-09-22
Gospodarka mieniem komunalnym ,zagospodarowanie przestrzenne 89-766-09-22
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste 89-766-09-93
Ochrona środowiska , zagospodarowanie odpadów komunalnych – opłaty 89-523-50-39
Obrona Cywilna , Sprawy Wojskowe , Zarządzanie Kryzysowe 89-766-09-93
Podatki i opłaty lokalne 89-766-09-26
Księgowość, płace, fundusz alimentacyjny, zasiłki rodzinne, stypendia szkolne 89-766-09-26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, GKRPA 89-766-09-47