Kategoria: komunikaty

Ogłoszono przez Michał Pasynek

I N F O R M A C J A o wyniku przetargu część działki nr 2/19 o powierzchni 0,91 ha w obrębie Konity

I N F O R M A C J A

o wyniku przetargu

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490) podaję informację o wyniku przetargu:

 

1. W dniu 6.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kiwity pokój nr 5 odbył się  przetarg ustny nieograniczony.

2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość mienia komunalnego stanowiąca część działki nr 2/19 o powierzchni 0,91 ha w obrębie Konity z przeznaczeniem na cele rolne.

3.  Do przetargu dopuszczono - 2 osoby;  nie dopuszczono do uczestnictwa w przetargu -  0 osób, do przetargu nie przystąpiła – 1 osoba.

4.  Cena wywoławcza czynszu  wynosiła: 1,16 dt żyta rocznie.

      Najwyższa cena czynszu osiągnięta w przetargu wynosi: 15,00 dt żyta rocznie.

5.  Dzierżawcą działki został Patryk Tenus.

     Wójt

Wiesław Tkaczuk

Sprawę prowadzi: Krystyna Napiórkowska tel. 89 766 0922