Kategoria: komunikaty

Ogłoszono przez Michał Pasynek

I N F O R M A C J A o wyniku przetargu lokal użytkowy znajdujący się w budynku komunalnym nr 14 w Samolubiu o powierzchni użytkowej 102,2 m²

I N F O R M A C J A

o wyniku przetargu

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490) podaję informację o wyniku przetargu:

 

1. W dniu 6.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kiwity pokój nr 5 odbył się  przetarg ustny nieograniczony.

2. Przedmiotem przetargu był lokal użytkowy znajdujący się w budynku komunalnym nr 14 w Samolubiu o powierzchni użytkowej 102,2 m² z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

3.  Do przetargu dopuszczono - 1 osobę;  nie dopuszczono do uczestnictwa w przetargu -  0 osób.

4.  Cena wywoławcza czynszu za 1 m² wynosiła: 5,00 zł plus podatek VAT 23 %

      Najwyższa cena za 1 m² czynszu osiągnięta w przetargu wynosi: 5,50 zł plus podatek VAT 23 %.

 5.  Najemca lokalu użytkowego została Małgorzata Trochimowicz.

    

           Wójt

Wiesław Tkaczuk 

              

Sprawę prowadzi: Krystyna Napiórkowska tel. 89 766 0922