Kategoria: Zarządzenia Kryzysowe - Komunikaty i ostrzeżenia

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i uprawianie sportów wodnych

Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i uprawianie sportów wodnych

Informujemy, iż istnieje możliwość pobrania i rozpowszechniania filmu edukacyjnego pt.: „Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i uprawianie sportów wodnych”, zrealizowanego przez Grupę Specjalną Płetwonurków RP. Dokument został objęty patronatem m.in. Ministra Edukacji Narodowej oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Jest doskonałym materiałem szkoleniowym, przystępnym dla wszystkich grup wiekowych użytkowników akwenów - dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zawiera ważne informacje dot. właściwego zachowania się nad wodą i korzystania z kąpieli w akwenach oraz przygotowania sprzętu wodnego do rekreacji, a także instruktaż dot.  postępowania w przypadkach zdarzeń na obszarach wodnych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Film trwa ok. 43 minuty i jest dostępny dostępny w linku:http://213.73.25.253/lato.mp4