Kategoria: komunikaty

Ogłoszono przez Michał Pasynek

I N F O R M A C J A o wyniku przetargu działka nr 507 o powierzchni 0,1726 ha

I N F O R M A C J A

o wyniku przetargu

 

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490) podaję informację o wyniku przetargu:

 

1. W dniu 8.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kiwity pokój nr 5 odbył się  przetarg ustny nieograniczony.

2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana  położona w obrębie Żegoty, gmina Kiwity  oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka nr 507 o powierzchni 0,1726 ha  dla której Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmiński IV  Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą kw nr  OL1L/00029334/9.

3.  Do przetargu dopuszczono - 1 osobę;  nie dopuszczono do uczestnictwa w przetargu -  0 osób.

4.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8.000,00 zł.

      Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 8.100,00 zł.

5.  Nabywcą nieruchomości został Paweł Wróbel.

     

                                                                    

 

 

 

 

 

             Wójt

Wiesław Tkaczuk

 

              

              

Sprawę prowadzi: Krystyna Napiórkowska tel. 89 766 0922