Kategoria: Warmiński Zakątek

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe "Warmiński Zakątek"

Kiwity, 01.03.2017

W dniu 24.03.2017 r. od godz. 12.00 do godz. 14.00 w GOK w Kiwitach zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno-szkoleniowe przez pracowników LGD "Warmiński Zakątek". Serdecznie zapraszamy.

W ramach konkursów istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na:

  • zakładnie działalności gospodarczej - START UP
  • rozwój działalności gospodarczej
  • tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
  • tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej insfrastruktury
  • zachowanie dziedzictwa lolkalnego

Na spotkanie serdecznie zapraszam wszystkich zainsteresowanych mieszkańców gminy, chcących pozyskać środki na działalność środki na działalność gospodarcza i/lub realizację inicjatyw społecznych.

Wójt Gminy Kiwity

Wiesław Tkaczuk