Kategoria: Warmiński Zakątek

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Warmiński Zakątek- nabór wniosków

Kiwity, 01.03.2017 r.

 

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" z dniem 7 kwietnia 2017 r. ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji w ramach LSR 2014 - 2020 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszony nabór dotyczy następujących konkursów:

  • Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR START -2013 UP 2.
  • Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR START -2013 UP (dedykowany jest wyłącznie do Wnioskodawców zaliczanych do grupy defaworyzowanej)
  • Rozwijanie działalności gospodarczej
  • Inkubatory przetwórstwa lokalnego
  • Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Termin składania wniosków: od 24 kwietnia do 9 maja 2017 roku

Miejsce składania wniosków: siedziba Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek", ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD "Warmiński Zakątek": www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014 - 2020/Konkursy w ramach LSR http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/lsr oraz w Biurze LGD "Warmiński Zakątek" ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto.

Konsultacje projektów: WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU Z DORADCĄ.