Kategoria: Zarządzenia Kryzysowe - Komunikaty i ostrzeżenia

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

Kiwity, 30.08.2017 r

OR.II.5533.3.2017

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy  Kiwity informuje, że w związku z 78 Rocznicą wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września  2017 rokuo godzinie  1200   zostanie przeprowadzony trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń  i Alarmowania. Na terenie Gminy Kiwity zostaną uruchomione syreny alarmowe.  

Proszę mieszkańców gminy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, ponieważ będzie to sygnał ćwiczebny.

 


 

                                                                                                                                  Wójt
                                                                                                                               /-/ Wiesław Tkaczuk

 

 

 

( Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  Nr 26/13 z dnia 11 lutego 2013 r. w spr. przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, § 8 pkt 3, § 10 ust 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r w sprawie systemów wykrywania skażeń  i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach – Dz. U. 2013 poz. 96)