Kategoria: Warmiński Zakątek

Ogłoszono przez Michał Pasynek

LGD "Warmiński Zakątek" ogłasza konkurs grantowy

LGD "Warmiński Zakątek" ogłasza konkurs grantowy

 Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłosiła konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury i jst. Wartość dofinansowania w ramach jednego projektu wynosi nawet 20 000zł.- 30 000zł. Zakres tematyczny grantów obejmuje:

1. Działania na rzecz włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych

2. Organizacja wydarzeń o zasięgu regionalnym promujących produkty i usługi obszaru LGD.

Termin naboru wniosków od 18 września do 3 października 2017r.

Szczególny na stronie internetowej LGD w zakładce PROW 2014-2020/ konkursy w ramach LSR/ konkursy 12/201713/2017