Kategoria: Zarządzenia Kryzysowe - Komunikaty i ostrzeżenia

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar województwo warmińsko-mazurskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 16:00 dnia 12.10.2017 do godz. 15:00 dnia 13.10.2017
Przebieg
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
z porywami do 75 km/h, a w subregionie elbląsko-braniewskim do 90 km/h z południowego
zachodu, skręcającego rano na zachodni i północno-zachodni.

Załączniki: