Kategoria: Azbest

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kiwity

INFORMACJA

 

 

Gmina Kiwity informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kiwity” jest dotowana na podstawie umowy nr 00200/17/09022/OZ-LZ/D z póź.zm. z dnia 19 lipca 2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Kwota dofinansowania obejmuje do 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i do 35% ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu Działanie 4. Azbest Poddziałanie 4. 1 Usuwanie Azbestu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

Załączniki: