Kategoria: GOPS

Ogłoszono przez Michał Pasynek

INFORMATOR Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KIWITACH nt. przemocy w rodzinie

INFORMATOR

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KIWITACH

nt. przemocy w rodzinie

 

CO TO JEST PRZEMOC W RODZINIE

 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

RODZAJE PRZEMOCY:

 

1. Przemoc fizyczna – bicie, głodzenie, kopanie, policzkowanie, szarpanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, używanie niebezp. narzędzi.

2. Przemoc psychiczna – kontrola, straszenie zabójstwem, użyciem przemocy, zabraniem dzieci, zniszczeniem rzeczy, upokarzanie, poniżanie, używanie wulgarnych słów.

3. Przemoc seksualna – wymuszanie współżycia lub poddania się innym zachowaniom seksualnym, także w nieakceptowanej formie.

4. Przemoc ekonomiczna – utrzymanie w zależności finansowej, zakazywanie pracy zawodowej, nie dawanie pieniędzy na prowadzenie domu.

5. Przemoc polegająca na osaczaniu – np. ciągłe chodzenie za kimś, dzwonienie do niego w celu zastraszenia.

6. Przemoc w wymiarze społecznym – np. zakazywanie osobie kontaktów z rodziną, przyjaciółmi, zabranianie wychodzenia z domu, upokarzanie w miejscach publicznych.

 

PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM

 

Zgodnie art. 207 Kodeksu karnego:

 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie na osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

STATYSTYKI MÓWIĄ, ŻE:

 

- 48 % Polaków zamieszkuje lub zamieszkiwało w gospodarstwie domowym, w którym dochodziło do przemocy,

- 64 % Polaków zna w swoim otoczeniu osoby, które doznają przemocy,

- 57 % ofiar przemocy to kobiety, a 43 % to mężczyźni,

- przemocy psychicznej doznaje 13 % pokrzywdzonych

- przemocy fizycznej doznaje 17 % pokrzywdzonych

- przemocy ekonomicznej doznaje 8 % pokrzywdzonych

- przemocy seksualnej doznaje 3 % pokrzywdzonych

Placówki pomagające osobom doznającym przemocy w rodzinie BAZA TELEADRESOWA

 

Lp.

Nazwa instytucji/organizacji

Adres instytucji/organizacji

Telefon

1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

11-106 Kiwity 2

(89) 766 09 47

2

Poradnictwo psychologiczne w GOPS  każdy 3 wtorek miesiąca

prowadzi P. Irena Sołkiewicz

11-106 Kiwity 2

(89)766 09 47

zapisy

3

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Członków ich Rodzin

wtorki 15:30-17:30

prowadzi P.Janusz Arter

11-106 Kiwity 2

784681426 Janusz

796474758

 Piotr

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wierzbickiego 3 a

11-100 Lidzbark Warmiński

(89) 767 03 73

3.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

ul. Bartoszycka 4a

11-100 Lidzbark Warmiński

(89) 767 83 00

4.

Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmińskim

ul.Wyszyńskiego35 11-100 Lidzbark Warmiński

(89) 767 76 00

5.

Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

ul. Warmińska 8

11-100 Lidzbark Warmiński

(89) 767 72 11

6.

 

Przychodnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia-NZOZ Gorczyca i Sołkiewicz- Sp. J.

ul. Akacjowa 7

11-100 Lidzbark Warmiński

(89) 767 31 25

7.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wierzbickiego 3A

11-100 Lidzbark Warmiński

(89) 76727 64

8.

Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim

ul. Bartoszycka 3

11-100 Lidzbark Warmiński

(89) 767 22 71

9.

Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo- Rodzinnych

ul. 11-tego Listopada 15

11-100 Lidzbark Warmiński

(89) 76717 82

10.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Czynne całą dobę

Infolinia 800 120 002

 

11.

Policyjny Telefon Zaufania

Czynny codziennie w godz. 9.30-15.30

Infolinia 800 120 226

12.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Czynny od poniedziałku do soboty w godz. 12.00-20.00

116 111

13

Telefon zaufania – narkomania

16.00-21.00

801 199 990

14

Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne (hazard, internet)

17.00-22.00

801 889 880

 

 

Opracowanie: GOPS Kiwity