Ewidencja

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Ewidencja ludności - Informacje i wnioski 2018

Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego
Odpowiedzialna za usługę: Beata Błażewicz – kierownik USC
Nr pokoju: 6
Nr telefonu:(89) 766 09 93
e-mail:usc@gminakiwity.pl