Urząd Stanu Cywilnego - Komunikaty

Ogłoszono przez Michał Pasynek

Komunikaty

Urząd Stanu Cywilnego w Kiwitach
Kiwity 28
11-106 Kiwity
Kierownik USC - Beata Błażewicz
tel. 89 766 09 93
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAW ZAŁATWIANYCH W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
Szanowni interesanci

Uprzejmie informuję , że w związku z usprawnieniem załatwienia  spraw dotyczących zawarcia związku małżeńskiego  cywilnego i konkordatowego oraz  wpisania aktu stanu cywilnego  sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego prosi się o wcześniejsze  telefoniczne uzgodnienie wizyty w Urzędzie
Nr telefonu 89 766 0993


Kierownik USC
Beata Błażewicz