ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Ogłoszono przez Michał Pasynek

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powienien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego do 28 lutego bierzącego roku należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku bierzącego,
  • w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok bierzący.

Limit zwrou podatku w 2018 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze będą wypłacane w terminach:

do  30 kwietnia  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

do 31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Obowiązujący wzór wzniosku o zwrot podatku akcyzowego jest podany w załączniku.

Załączniki: