EPUAP

Ogłoszono przez Michał Pasynek

SKRYTKA ESP

ADRES do korespondencji elektronicznej ePUAP:

/UGKIWITY/SkrytkaESP

Identyfikator w ePUAP: UGKIWITY