ochrona środowiska- wniosek o udzielenie zezwolenia - udzielone

Ogłoszono przez Michał Pasynek

WYKAZ UDZIELONYCH ZEZWOLEŃ

Udzielone zezwolenia na prowadzenie działalności Gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


 

1. ZAROBKOWY PRZEWÓZ OSÓB Waldemar Bartczak, ul. Bartoszycka 5, 11-100 Lidzbark warmiński

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stal-Gaz spółka Jawna, ul. Kętrzyńska 47, 11-200 Bartoszyce

3. „BARTKO” Sp.zo.o. , ul. Bema 32, 11-200 Bartoszyce

4. Firma Transportowo- Usługowej "TRANS -HER" Henryk Serwach ul. Dąbrowskiego 11 B , 11-100 Lidzbark Warmiński

5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Dantyszka 13, 11-100 Lidzbark Warmiński