KDR ZMIANY OD 2018

Ogłoszono przez Michał Pasynek

KDR ZMIANY OD 2018

Wypełnione  i podpisane wnioski można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy
w Kiwitach, pokój nr. 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-14.00
( tel. 89 766 09 93).
Dodatkowe informacje, wzory wniosków oraz lista partnerów programu KDR znajdują się na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl